Salgs- & kommunikationstræning

Styrk medarbejdernes kompetencer og skab stærk kundekommunikation

Livingbusiness udvikler intensive træningsforløb til medarbejdere, der vil eksekvere kunderelationen på et højt niveau og levere fantastisk salgsresultater. Ekstraordinære sælgerkompetencer kommer sjældent tilfældigt, men skal trænes og indøves med specifikke programmer.

Vi tager salgstræning ind i 2021

Kundernes forventninger til leverandører har ændret sig, så det vil være fatalt, hvis salgstræningen ikke følger med.
Living Business tager udgangspunkt i seneste viden omkring adfærd og relationsforståelse, inddrager relevante elementer fra følelsesmæssig intelligens og NLP, og så sætter vi de traditionelle salgsværktøjer ind I en kontekst, der passer til nutiden, udviklingen og kundernes høje forventninger.

Pas på med standard salgstræningsforløb…

Et resultatskabende træningsforløb skal altid tage udgangspunkt i virksomhedens strategiske mål og den adfærd og de kompetencer, som skal sikre, at målene bliver nået. Vi vil aldrig dukke op med et standardforløb.

Som virksomheder, lever I ikke af jeres produkters egenskaber, men jeres medarbejders evne til at verbalisere værdien af egenskaberne over for kunderne.

Magien fra træningslokalet flytter ind i hverdagen – og leverer resultater

Vores forløb skaber konkrete resultater. Det handler om at få magien fra træningslokalet ud i medarbejdernes dagligdag, hvor den skal leves gennem kundedialogen. Den måde vores programmer er sammensat og bliver fulgt op, overlader ikke noget til tilfældighederne. Vil gerne vise dig nogle af de konkrete ting vi gør, for at sikre at medarbejderne reelt bruger den nye viden I deres job. Vores mest populære træningsforløb er Sales Camp og Comm Camp, hvor navnet indikerer at der ikke er tale om envejs- forelæsninger, men om et arbejdsforløb, hvor værktøjerne skal ud og skabe resultater mellem træningsmoduler.

Resultaterne af salgs- og kommunikationstræning vil selvfølgelig skabe konkrete resultater på kort sigt såsom flere møder, højere omsætning, større indtjening osv. Men vi nøjes ikke med at fokusere på de kortsigtede resultater.

Når vi efterlader en organisation, vil vi gerne se at selve salgskulturen har ændret sig, -at robustheden, modet og sælgerambitionerne er steget. For så ved vi, at vi har lagt et stærkt fundament – også for de langsigtede resultater.

Alle medarbejdere der har kundekontakt eller er direkte eller indirekte ansvarlige for salget bør trænes. Vi træner blandt andet:

  • specialister
  • sælgere
  • rådgivere
  • KAM’ere
  • salgschefer

  • kundeservicemedarbejdere
  • service teknikere
  • interne sælgere
  • iværksættere

LivingBusiness har kørt mange forskellige forløb inden for salg, forhandling og support af i salgsorganisationer I både danske og internationale virksomheder. Se eksempler nedenfor.

Hele salgsorganisation får et robust og kunderettet salgsfundament, hvor alle bliver skarpere på kundekommunikationen og sammen løfter kundeoplevelsen og resultaterne.

Til sælgere, specialister og KAM’ere der vil have adgang til kundernes strategiske maskinrum, blive styrket den strategiske kundesamtale og blive bedre til at verbalisere den langsigtede forretningsmæssige værdi af løsningen/ produktet over for kunderne.

Til konsulenter, ingenører, teknikkere eller videnstunge medarbejdere, der vil blive bedre til at forene deres specialistviden, med det også at være en værdiskabende samarbejdspartner og sælger. Hvordan lander man autentisk I rollen, fører en professionel kundesamtale og leverer resultater uden at gå på kompromis med sin faglighed.

For sælgere og specialister der vil styrkes markant i at få nye kunder. Mod, kompetencer og robusthed bliver styrket, når deltageren forstår alt fra pitch- udarbejdelse, tillidopbyggelse, stærke spørgeteknikker, indvendingsbearbejdning og lukning af salget.

For KAM’ere, sælgere og specialister som vil håndtere forhandlinger på et endnu højere niveau og blive styrket og i de afgørende teknikker, strategier og værktøjer.

Til medarbejdere der primært benytter telefonen som redskab for stærk kunderådgivning, verbal formidling af (tekniske) løsninger, høj service og salgsforståelse.

Kontakt Alexandra og lad os tage en snak om at løfte din salgsorgsanisation til vækst

Kontakt